اقتصاد و ادب فارسی

اقتصاد و ادب فارسی

1. شعرهای اقتصادی

 • نابرده رنج گنج میسر نمی‌­شود/ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
 • آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا!
 • آسوده کسب که خر نداره/ از کاه و جوش خبر نداره!
 • قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود
 • يا مكن با فيلبانان دوستی يا بنا كن خانه‌ای در خور فيل
 • گـرچـه برون ز رزق نتـوان خورد/ در طلــب کـــاهلی نشـــاید کـرد
 • به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

2. ضرب­‌المثل‌­های اقتصادی

 • آب از دستش نمی‌چکه
 • آدم خوش حساب شریک مال مردمه
 • سرکه مفت از عسل شیرین‌­تره
 • هیچ ارزونی بی علت نیست، هیچ گرونی بی حکمت نیست!
 • یک سال بخور نون و تره، صد سال بخور نون و کره
 • یک دست صدا نداره
 • حساب حساب كا كا برادر
 • هر چه پول بدی همون قدر آش می‌خوری
 • جوجه را آخر پاييز می‌شمارند
 • هر بذري را بكاری به همان اندازه برداشت می‌كنی
 • آسيابي كه گندم نداره خودش را می‌فرسايد
 • پول علف خرس نيست
 • هر كه بامش بيش برفش بيشتر
 • پولی كه از روی زمين پيدا می‌كنی هم بايد بشماری
 • آفتابه خرج لحيم است
 • از اسب افتاده، از اصل نيفتاده
 • از اين نمد ما را كلاهیي نيست
 • از سكه افتاد
 • اگر سوزن خياط گم نمی‌شد روزی يك قبا می‌دوخت
 • بوی كباب شنيده، اما نمی‌داند خر داغ می‌كنند
 • پولش از پارو بالا می‌ي­رود
 • حساب به دينار بخشش به خروار
 • می‌فهمی يه من ماست چقدر كره دارد
 • نانت را با آب بخور، منت آب دوغ مكش
 • نان بر شال كسی گذاشتن
 • نان در انبان كسی نهادن
اشتراک گذاری این مقاله

مقالات مشابه