خانه‌ بازی اقتصادی

خانه بازی اقتصادی

خانه بازی چیست؟ خانه بازی کودک که به آن در انگلیسی (Play House) گفته می‌شود، با عنوان‌های دیگری از قبیل خانه اسباب‌بازی، خانه سرگرمی کودکانه و یا خانه بازی کودکانه نیز شناخته می‌شود. انواع خانه‌های بازی خانه بازی‌ها به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند. اول، خانه بازی‌هایی که در آن کودکان فقط سرگرم می‌شوند و […]